ГАЗКОЛОНКИ

Енергия близо до вас!

ГАЗКОЛОНКИ

LPGK-220 F

Виж повече

»

 

LPGK-230 F

Виж повече

»

 

Единична газколонка LPGK-220 F


СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ произвежда висококачествени електронни газколонки, окомплектовани с възли от водещи европейски фирми. Това са нова генерация газколонки, характеризиращи се с ниски сервизни разходи, дълготрайност, висока производителност, надеждност и сигурност на добра цена.

Конструкция

Корпусът на газовите колонки е разделен на два модула, изработени от висококачествена неръждаема стомана. В горната част е поместен електронния блок, бутони за стартиране и клавиатура за предварително набиране. В долната част се намира хидравличния блок.

Механика и хидравлика

В механично - хидравличната окомплектовка на колонката са включени:

 • Разходомер двубутален за втечнен газ с разход 5 - 50 л/мин;
 • Фин филтър с магнитен уловител, 25 µm;
 • Газоотделител;
 • Кран спирателен сферичен DN 25 - за газовата фаза;
 • Кран спирателен сферичен DN 32 - за течната фаза;
 • Манометър за високо налягане;
 • Зареждащ маркуч за високо налягане, 4м дължина, електропроводим;
 • Пистолет с ключалка;
 • Предпазен вентил;
 • Диференциален клапан;
 • Възвратен клапан

Електронен блок

Електронният блок служи за управление и отчитане на продажбите и подаване на данни към централно регистриращо устройство - ЕСФП или Компютърна (Мениджърска) система за управление на продажбите. Електронната система за управление на газколонката съдържа:

 • Програмируем контролер за управление и отчитане на продажбите на гориво;
 • Захранващ блок, осигуряващ нисковолтово захранване на електронната система;
 • Дисплей за отчитане на проточеното гориво с фиксирана цена и натрупана сума;
 • Релеен комутаторен блок за управление на електромагнитните вентили и помпения агрегат;
 • Комуникационен блок, осъществяващ връзка между програмируемия контролер и централното регистриращо устройство;

Показания от електронния блок:

 • сума заредено количество;
 • обем заредено гориво;
 • единична цена в литри;

като показанията са шест разрядни и не се нулират при поставяне на пистолета.

В електронния блок е поместена акумулаторна батерия, която осигурява защита на данните при изключване на захранването минимум 1 година. Обмяната на данни с каса може да се извършва по дву - или четирипроводна линия (комуникационен протокол KALVACHA V2, V3; IFSF). Електронният блок има вграден електронен суматор за обхващане на сумарните данни (продажби и оборот) в автономен режим на работа. Колонката има възможност за температурна корекция на стойностите на разходомера.
Като опция се предлага система за предварително задаване на количество или сума за зареждане.

Колонката е проектирана и изработена съгласно приложимите европейски норми и притежава необходимите сертификати, гарантиращи нейното качество и приложимост на територията на Европейския съюз.Технически данни на газколонките


 • Флуид - втечнен газ пропан-бутан
 • Група - І (опасни флуиди)
 • Взривоопасност
 • Пожароопасност
Работна температура   -20 ÷ 40°C
Работно налягане   16 bar
Изпитвателно налягане   25 bar
Минимален разход   5 l/min
Максимален разход   50 l/min
Максимално работно налягане   25 bar
Обем на камерата за измерване   2 x 0,5 l
Клас на точност   1
Тегло   190 kg
Височина /колонка/   1 820 mm
Ширина   520 mm
Дълбочина   920 mm
Консумирана мощност   max. 60W
Електронен изчислител   220 V AC+10/-15%, 50Hz, 1 A
Осветление   220 V AC+10/-15%, 50Hz, 1 A
Тръбопровод за течната фаза на горивото   DN 32 (mm)
Тръбопровод за газовата фаза на горивото   DN 25 (mm)
Захранващ кабел /силов/   6x1,5mm²
Интерфейсен кабел /ширмован/   4÷ 8 х 0,25mm2