РАЗХОДОМЕРИ

Енергия близо до вас!

Еталонен разходомер


Еталонният разходомер осигурява точно и лесно калибриране на газови колонки в температурен диапазон от - 20°C до + 40°C. Стендът е изграден върху специална рама заедно с измервателни,контролни и защитни устройства. Горивото преминава през стенда, свързан за колонката, като проточеното количесвто се отброява от електронна глава, след което се връща обратно към колонката чрез специална чашка.