ГАЗКОЛОНКИ

Енергия близо до вас!

ГАЗКОЛОНКИ

LPGK-220 F

Виж повече

»

 

LPGK-230 F

Виж повече

»

 

Модулни газстанции


СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ произвежда модулни газстанции с надземен  монтаж на резервоар с обеми 4 850 л. или 10 000 л.

Модулната газстанция за надземен монтаж е компактно съоръжение, състоящо се от резервоар, помпен възел, електронна газколонка, свързващи тръбопроводи, спирателна, предпазна и контролно-измервателна арматура, монтирани върху обща носеща рама.

Работни параметри на инсталацията:

  • Работно налягане - max 1,76 МРа
  • Пробно налягане - 1,43. Рраб.
  • Температура от -20°С до +50°С

В инсталацията могат да бъдат монтирани различни по възможности и параметри помпени агрегати и колонки, с което се осигурява широка гама на произвежданите газстанции.

Предимства:

  • Висока ефективност
  • Ниски сервизни разходи при правилна експлоатация
  • Лесно обслужване Надеждност
  • Сигурност

Изделието се изработва в различни варианти, съобразени с нуждите на клиента и нормативните изисквания на държавата, в която ще се експлоатира.