ПОМПИ

Енергия близо до вас!

LPG помпи за пропан-бутан


Серията LPG помпи "Кълвача AR и RR "са вихрови самозасмукващи многостъпални помпи с отворени работни колела. Помпите имат допълнителна секция, която предотвратява пуска на помпата без флуид и възможност за монтиране на нивосигнализатор. Помпите са конструирани и изработени за улесненото транспортиране и експлоатацията на инсталацията за втечнени въглеводородни газове (пропан, бутан, или техните смеси) и флуиди с близки параметри (вискозитет). Широкия спектър помпи "Кълвача" дава предпоставки инсталацията да работи с максимален КПД. Нашите помпи са конструирани съгласно изискванията на Европейска Директива 94/9/ЕС -"Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres".


Конструкция

Конструкцията на изделието е с достатъчна компактност, позволяваща монтаж в различни разположения и конфигурации, над и под нивата на резервоарите. Предлагаме абсолютно задоволяване на потребностите на клиента, което включва куплирането на помпите с различни по мощност двигатели, съобразени с изискванията на инсталацията за дебит и напор. Моделите са съобразени, така че "Кълвача Инженеринг" да предложи помпи за всякакви видове инсталации за промишлено и битово ползване.

Технически данни


Помпа / тип Дебит (l/min) Налягане (Bar)
AR2 1/1 35 3
AR2 1/2 50 5
AR2 1/3 70 7
AR2 1/4 80 9
AR2 1/5 95 11
AR2 2/6 120 13
AR2 1/7 135 15
AR2 1/8 150 17
Помпа / тип Дебит (l/min) Налягане (Bar)
RR2 1/2 50 5
RR2 1/3 70 7
RR2 1/4 80 9
RR2 1/5 95 11